Lĩnh vực Đất đai

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc thế nào?

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc thế nào?

Những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai

Toàn bộ hành vi vi phạm của công chức trong lĩnh vực đất đai

Toàn bộ hành vi vi phạm của công chức trong lĩnh vực đất đai

Đất công ích của xã có được đấu thầu để cho thuê hay không?

Đất công ích của xã có được đấu thầu để cho thuê hay không?

Kháng cáo bản án sơ thẩm tranh chấp đất đai

Kháng cáo bản án sơ thẩm tranh chấp đất đai

Đất đang tranh chấp có được tặng cho người khác không?

Đất đang tranh chấp có được tặng cho người khác không?

Đất nằm trong hành lang có được cấp sổ đỏ không?

Đất nằm trong hành lang có được cấp sổ đỏ không?