Đất nằm trong hành lang có được cấp sổ đỏ không?

Xin chào văn phòng luật sư Thuận Nam. Gia đình tôi có một thửa đất là đất đồi 50 năm đã có sổ đỏ và tôi đã xan lấp lấy mặt bằng năm 2013 và năm 2014 tôi làm nhà. Thửa đất sâu 19m, chiều mặt đường dài 20m thuộc quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ nay tôi có đơn làm sổ đỏ thì được phòng TNMT huyện trả lời không được cấp vì bị trừ 15m chiều sâu do đất nằm trong 15m hành lang nên không còn đủ diện tích cấp sổ đỏ. Vậy tôi muốn hỏi luật sư: theo luật sư thửa đất nhà tôi như vậy có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ không và trả lời của phòng TNMT huyện trả lời vậy là đúng hay sai? Rất mong nhận được câu trả lời của Luật Thuận Nam. Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THUẬN NAM Với thắc mắc của bạn, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THUẬN NAM xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

– Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2014

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điểm c) Khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn như sau:

“4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.”

 

Theo quy định trên, nếu việc sử dụng đất đó của gia đình bạn ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì có thể bị thu hồi đất. Nếu đất đó không thuộc trường hợp phải thu hồi đất và có đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn sẽ vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Như vậy, bạn cần tìm hiểu rõ các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương bạn để xác định rõ trường hợp của bạn có được cấp giấy chứng nhận hay không?

Theo quy định, đất nằm trong hành lang thì gia đình bạn vẫn được tạm thời sử dụng, khi nào bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất và tài sản trên đất nếu có đủ điều kiện để được bồi thường.

Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3.

Tin Liên Quan