Đất công ích của xã có được đấu thầu để cho thuê hay không?

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa Luật sư, xin luật sư tư vấn giúp câu hỏi: Đất công ích của xã (quỹ đất 5%) có được đấu thầu để cho thuê hay không, hay chỉ được giao thầu hoặc bỏ thầu? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THUẬN NAM Với thắc mắc của bạn, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THUẬN NAM xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

 Luật đất đai 2013;

2. Giải quyết vấn đề:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 132 Luật đất đai 2013 thì căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của từng địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Và nguồn hình thành cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi.

Đất công ích của xã có thể cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê thông qua hình thức đấu giá. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Đồng thời, theo Điều 118 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

“Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;”

 

Bên cạnh đó, theo theo khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Luật đất đai 2013 gồm:

+ Một, xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Hai, bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng;

+ Ba, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Như vậy, theo các quy định trên thì đất công ích của xã sẽ được cho thuê để sử dụng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thông qua hình thức đấu giá. Và việc cho thuê đất sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) nơi có đất quản lý. Về thời hạn cho thuê đất, tùy thuộc vào dự án thực hiện, quy hoạch phát triển của địa phương cùng tình hình thực tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phê duyệt thời hạn cho thuê phù hợp. Tuy nhiên, đối với đất công ích thời hạn thuê không quá 5 năm.

Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3.

Tin Liên Quan