Dịch vụ pháp lý khác

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

Bên cạnh các dịch vụ pháp lý liên quan đến  tư vấn hợp đồng, đầu tư… Văn phòng luật sư Thuận Nam  cung cấp các dịch vụ pháp lý khác, cụ thể như sau:

  1. Thành lập Doanh nghiệp
             2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, thành viên công ty….;
–  Chuyển đổi loại hình công ty;
– Tạm ngừng hoạt động;
– Giải thể doanh nghiệp…

          3.Thủ tục xin các giấy phép con:

– Giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp;
– Giấy phép phòng cháy chữa cháy;
– Giấy phép kinh doanh thuốc lá;
– Giấy phép kinh doanh, phân phối rượu;
– Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm;
– Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm, mỹ phẩm;
– Dịch vụ đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm hàng hóa…

          4.Thủ tục về sở hữu trí tuệ: 

– Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền (thương hiệu độc quyền);
– Tư vấn pháp luật về đăng ký bản quyền tác giả và bản quyền liên quan (Đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền tác phẩm, Logo …);
– Tư vấn pháp luật về đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Tư vấn về quy trình, về thủ tục, các vấn đề liên quan dến đăng ký kiểu dáng công nghiệp);
– Tư vấn đăng ký độc quyền sáng chế (Tư vấn về quy trình, về thủ tục, các vấn đề liên quan dến đăng ký độc quyền sáng chế );
– Tư vấn về đăng ký mã số mã vạch;
– Tư vấn và giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ (vi phạm, tranh chấp ..);
– Tư vấn theo yêu cầu của khách hàng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp lý khác.

  1. Các dịch vụ liên quan tới soạn thảo và làm chứng trong các giao dịch dân sự.

Tin Liên Quan