Tham gia tố tụng

THAM GIA TỐ TỤNG

Nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình tham gia tố tụng cũng như ngày càng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa,  đội ngũ luật sư Văn phòng luật sư Thuận Nam  đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình tham gia tranh tụng tại Tòa án, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tham gia tố tụng cho khách hàng theo đúng quy định và trình tự của pháp luật.

        1.Tham gia tố tụng các vụ án hình sự
Với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp bào chữa về hình sự có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tố tụng từ giai đoạn bị bắt giữ, bị khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, gái thẩm và đã giải quyết các vụ án hình sự trên cơ sở đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng hạn chế được những oan sai và hậu quả đáng tiếc, xét xử đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật.
Đối với vụ án hình sự, luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của bị can, bị cáo tránh các trường hợp vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Trong giai đoạn tiếp cận hồ sơ vụ án và tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, kịp thời khiếu nại và có kiến nghị nếu phía Điều tra viên có hành vi bức cung.
Với sự tham gia của luật sư trong vụ án hình sự nhằm góp phần giảm án oan sai, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

            2. Tham gia tố tụng các vụ án dân sự
Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Cụ thể như sau:
        2.1 Giai đoạn tiền tố tụng:

 • Tư vấn pháp luật;
 • Định hướng giải quyết vụ việc;
 • Thực hiện hoà giải, thương lượng giữa các bên;
 • Soạn thảo đơn, hoàn thiện và nộp hồ sơ khởi kiện.

        2.2  Giai đoạn tố tụng:

 • Thương lượng, hoà giải trong giai đoạn tố tụng (đối với vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại…)
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên toà;
 • Xác định căn cứ kháng cáo đối với Bản án, Quyết định của Toà án;
 • Soạn thảo đơn kháng cáo;
 • Chuẩn bị hồ sơ, các tài liệu cần thiết và bảo vệ quyền lợi của khách hàng cho các giai đoạn phúc thẩm.
 1. 3 Giai đoạn sau tố tụng:
 • Xác định căn cứ khiếu nại đối với Bản án, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo;
 • Nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng giai đoạn thi hành án.
 1. Tham gia tố tụng các vụ án hành chính
  Văn phòng luật sư Thuận Nam  tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính. Các vụ án hành chính bao gồm:
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất tại UBND;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
 • Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 • Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 • Khiếu kiện quyêt định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

        3.1    Giai đoạn tiền tố tụng:

 • Tư vấn pháp luật;
  • Định hướng giải quyết vụ việc;
  • Thu thập tài liệu, chứng cứ;
  • Soạn thảo đơn, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện;
  • Nộp hồ sơ khởi kiện.

        3.2    Giai đoạn tố tụng:

 • Cung cấp tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ án;
 • Soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;
  • Đại diện hoặc hướng dẫn khách hàng đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án;
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên toà;
 • Xác định căn cứ kháng cáo đối với Bản án, Quyết định của Toà án;
 • Soạn thảo đơn kháng cáo;
 • Chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho giai đoạn phúc thẩm;
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại phiên toà phúc thẩm.

        3.3  Giai đoạn sau tố tụng:

 • Xác định căn cứ khiếu nại đối với Bản án, Quyết định của Toà án;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết cho giai đoạn tiếp theo;
 • Nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng giai đoạn thi hành án.

 

 

Tin Liên Quan