Lĩnh vực Hình sự

Tổng hợp 09 VBQPPL hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự

Tổng hợp 09 VBQPPL hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự

Đến lúc Điều tra viên hết thời làm khó luật sư

Đến lúc Điều tra viên hết thời làm khó luật sư

Phát tán clip nhạy cảm của người khác? Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác.

Phát tán clip nhạy cảm của người khác? Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác.

Dùng dao gây thương tích 31% bị phạt bao nhiêu năm tù?

Dùng dao gây thương tích 31% bị phạt bao nhiêu năm tù?

Nhận tiền chạy việc phải chịu trách nhiệm như thế nào? Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nhận tiền chạy việc phải chịu trách nhiệm như thế nào? Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

15 tuổi tự nguyện giao cấu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

15 tuổi tự nguyện giao cấu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Tố cáo người hành hung và phá hoại tài sản của người khác

Tố cáo người hành hung và phá hoại tài sản của người khác