Cùng suy nghĩ

Đến lúc Điều tra viên hết thời làm khó luật sư

Đến lúc Điều tra viên hết thời làm khó luật sư

Liệu cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai có “tuyên án” thay cho tòa án?

Liệu cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai có “tuyên án” thay cho tòa án?

Chủ tịch tỉnh “hầu tòa” & liệu có còn “luật cho dân và lệ cho quan”?

Chủ tịch tỉnh “hầu tòa” & liệu có còn “luật cho dân và lệ cho quan”?

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số vướng mắc cần được hướng dẫn

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số vướng mắc cần được hướng dẫn

Bất cập trong việc áp dụng điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 cần hoàn thiện

Luật Thi hành án dân sự còn nhiều bất cập, cần được hướng dẫn cụ thể