Tư vấn pháp luật đất đai

Trong nhiều năm qua, sự phát triển kinh tế xã hội và sức ép dân số đã dẫn đến nhu cầu sử dụng đất đai, nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết. Các giao dịch liên quan đến nhà đất ngày càng nhiều như: Tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế, chuyển đổi, bảo lãnh, thế chấp, góp vồn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà v.v…Vì vậy với vai trò là điểm tựa pháp lý cho khách hàng, Văn phòng luật sư Thuận Nam thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai một cách chuyên nghiệp và tận tâm nhất.

Tin Liên Quan